Едно нещо е нужно, за да се разбираме помежду си и да успеем: доверието. То е неотменима съставка от успеха на всяка продажба на търговец и презентация на маркетолог. 

В бизнеса се опитваме да накараме хората да ни се доверяват, въпреки че това не е лесно. За щастие, има някои стъпки, които можем да предприемем за по-добри резултати.

Тук следват 5 тайни от езика на тялото, с които ще печелите повече доверие сред хората. Как? 

  • Очите. 

Първото важно нещо, когато градите доверие, е да гледате хората в очите. Това е едно от нещата, които подсъзнателно забелязваме, когато се запознаем с някой - било то търговец в магазин или клиент, на когото се опитваме да отправим оферта. Някога опитвали ли сте да говорите с човек, който постоянно се върти и оглежда в различни посоки? Това демонстрира липса на интерес, разсейване и дори непочтеност. Когато говорите, поддържайте добър и стабилен контакт с очите.

  • Стойте изправени. 

Каквато и лидерска позиция да търсите, задайте си следния въпрос: "Раменете ми изправени ли са?". Вашата стойка издава повече, отколкото сте предполагали. Прегърбената позиция и отпуснатите рамене показват липса на самоувереност или усърдност. Ако искате другите да ви възприемат като способни, изправете раменете.

  • Отворени обятия.

Стане ли дума за ръцете, запомнете да ги държите отворени. Ако са сковани или поставени зад гърба ви, изглеждате претенциозно. Ако пък ги скръстите пред гърдите си може да се сторите заплашителни. Ако все пак трябва да ги скръстите, нека да е в свободна поза. Така ще изглеждате по-отворени и хората ще имат основание да ви вярват.