Ако пращите от самочувствие, няма смисъл да четете по-нататък. Но ако сте от хората, които искат другите да ги забелязват по-често, ала не знаят как да привлекат вниманието им, вие сте на правилното място. Защото със следните пет хитрости ще изглеждате невероятно самоуверени в техните очи – независимо дали в действителност сте, или не сте.

1. Гледайте събеседника си в очите

Според сайта businessinsider.de  всъщност не е задължително да гледате събеседника си в очите, когато искате да излъчвате самоувереност. Защото директният зрителен контакт не е лъжица за всяка уста. Това обаче не е беда, тъй като с някоя и друга хитрина може да се справите чудесно и като го избегнете. Един от начините е да фиксирате погледа си между очите на събеседника. Друга възможност е да местите поглед между очите, носа и устата му на всеки две секунди, за да обхванете накрая цялото му лице, преди за започнете отначало. Която и хитрост да изберете, все е по-добре, отколкото да се втренчите засрамено в пода.

2. Стойте изправени

Не напразно думи като „прегърбен“ или „умърлушен“ имат негативен нюанс. Тъкмо по тази причина трябва да внимавате стойката на тялото ви да не изпраща подобни сигнали. Девизът гласи: Стойте изправени! В никакъв случай обаче не бива да изглеждате сковани. Упражнявайте позата си пред огледалото, като изпънете рамене назад и изпъчите гърди, но така, че от вас да струи непринуденост. Хора, чиито рамене едва ли не са се сраснали с ушите, излъчват плахост, а не самоувереност.

3. Обърнете внимание на краката

Въпреки че се намират в долния край на тялото, не бива да ги пренебрегвате. Дръжте ги леко разкрачени, когато се изправите пред събеседника си. Стъпалата трябва да се намират на една линия с раменете. Ако сте прави, не заемайте стойка „мирно“, а ако сте седнали, не кръстосвайте крака. Докато първата поза излъчва неувереност, то втората създава впечатление, че се затваряте в себе си. И още нещо: когато върховете на стъпалата са насочени към събеседника, това показва, че проявявате интерес към него.

4. Ръцете трябва да са на показ

Абсолютно табу за хора, които искат да изглеждат самоуверени, е да крият ръцете си в джобовете на сакото или панталона. Покажете на събеседника си, че нямате нищо за криене. Най-добре да държите ръцете си с длани, обърнати нагоре. Те издават откритост, както и известна доза уязвимост. А който е уязвим, едва ли ще започне да лъже. Това ще предизвика още един положителен ефект – събеседникът ви ще ви се довери. Що се отнася до езика на жестовете, най-добро впечатление правят плавните, непринудени движения на ръцете с обърнати нагоре длани.

5. Избягвайте паразитните междуметия

Всъщност е съвсем ясно. Въпреки това хората отново и отново допускат тази грешка. Който украсява говора си с „еее“, „ъъъ“ или „ммм“, не създава особено професионално впечатление. Ето защо е по-добре да се въздържате от „екане“ и „хъмкане“. Вместо това култивирайте не особено бърза, но и не много бавна скорост на приказване. Ще разберете, че сте налучкали правилното темпо по това, че събеседникът ви няма да откъсва поглед от устните ви!

В интерес на истината, съществува и обратното мнение. Например шотландски учени са установили, че паразитните междуметия активизират вниманието на слушателите. Според тях междуметията, водещи до забавяне потока на речта, правят казаното по-запомнящо се. Така или иначе, заложете на сигурното и избягвайте употребата им, ако искате да изглеждате по-самоуверени.