Всеизвестен факт е, че позитивната гледна точка към света ни кара да се чувстваме по-добре. Не всички обаче знаят как да я поддържат такава всеки ден, как да виждат доброто във всяка ситуация, пише BrightSide.

Именно поради тази причина решихме да ви представим разликите между щастливите и нещастните хора и отличителните черти, присъщи за тях.

Негативните хора се страхуват от промяната. Позитивните са готови за нови преживявания.

Негативните хора си мислят: „Защо да хваля онези за работата, която и без това е трябвало да свършат“. Позитивните казват: „Еха, ти си истински професионалист в своята област.“

Негативните хора започват разговора по следния начин: „Аз ще…“. Те говорят постоянно за себе си. Позитивните: „Как си? Надявам се, че всичко е наред с теб!“

Негативните хора си мислят, че са центърът на вселената. Позитивните се грижат за другите и са винаги готови да им помогнат.

Негативните винят другите за своите грешки. Позитивните – поемат отговорността за собствения си провал.

Негативните хора никога не се извиняват – дори тогава, когато знаят, че са виновни. Позитивните се извиняват за всяко неудобство, което са причинили.