Умът не прави разлика между положителни и отрицателни мисли, той просто работи с онова, за което мислим. За него няма значение какво мислим. То има значение за вас, за онова, което ви се случва, има значение за това дали ще постигнете успех или провал, но за ума няма значение.

Забележете, че говоря за „вас“ и за ума, като за две различни неща. Вие не сте ума си. Както не сте ръцете и краката си. Вашите ръце и крака са част от вас, но не са вас самите. По същия начин и умът е част от вас, но не е вас самите. Вие сте повече от вашия ум. Именно за това трябва старателно да наблюдаваме мислите си, да се погрижим умът ни да е зает с мисли, които са съответни на онова което искаме да постигнем в живота.

И все пак отрицателните мисли успяват да се промъкнат в съзнанието ни, без дори да се усетим, че са там. Ето защо трябва да сме внимателни.
Тревогата, страхът, негативното мислене са фокусиране на ума върху онова, което не искаме. Те не само ни лишават от енергия, но и са контра-продуктивни.

Само половин час тревоги може да ни лиши от сили за часове. Освен това така привличаме онова, от което се притесняваме. Тревогата е фокусиране върху нежеланото, по този начин придаваме на тези разрушителни образи енергия и сила.

Защо го правим? Повечето от нас го правят, защото не са наясно с последствията от него. Но понякога го правим, защото сме лениви и не искаме да положим усилието да пренасочим енергията си!

Можем да започнем, като елиминираме тревогата от живота си. Това не означава, че трябва да спрем да мислим за случващото се с нас и да не предприемаме необходимите действия, за да променим нежеланите ситуации. Ние правим каквото трябва, но без да се тревожим! Правим всичко по силите си във всяка ситуация, като вярваме, че нещата ще се оправят.

Като отхвърляме тревогите, ние не ставаме наивни, а осъзнаваме, че те са контра-продуктивни. Същото е и със страха - той е тревога, доведена до крайност.
Страхът е състоянието, което ни изтощава най-много!

Нашите собствени мисли дават енергия на страха и тревогите. Без тях те не могат да съществуват. Това е изключително важно. Ако не получават подкрепа от мислите ни, страхът и тревогата не могат да съществуват! Както огънят изгасва, когато няма гориво и кислород, така и страхът и тревогите могат да бъдат отстранени, като не им даваме енергия чрез мислите си.

Наша отговорност е да наблюдаваме дали се съмосъжаляваме, тревожим, гневим, страхуваме или осъждаме – всичко, което отслабва енергията ни, - и да усещаме кога се поддаваме. Всяка мисъл, вярване или нагласа има собствена вибрация, собствена енергийна сигнатура, която резонира в цялата вселена, идентифицира ни с тази вибрация и създава обстоятелства за нас.

Често тези мисли просто изникват в съзнанието ни и ние осъзнаваме присъствието им. Трябва обаче да сме нащрек, за да ги разпознаваме незабавно. А когато се хванем, че мислим отрицателно, можем да използваме една или повече от следните техники. Те са отделни и независими една от друга. Може да изглежда дори, че някои от тях си противоречат, но всъщност работят много добре заедно:

1.Техника за отхвърляне

Щом усетите, че мислите негативно, веднага изхвърлете отрицателната мисъл и я заменете с положителна. Дори не й позволявайте да се доразвие, просто я отхвърлете и мислете за нещо друго. Намерете нещо положително и мислете за него. Когато откриете, че мислите негативно, променете това.
Умът ви ще мисли онова, което вие изберете! Поемете контрола!

Открийте приятни, въодушевяващи мисли и се фокусирайте върху тях. Не разглезвайте ума си.

Дисциплинирайте го да мисли позитивни мисли, да мисли това, което вие вие искате!

2. Техника на назоваване

Когато усетите, че мислите негативно, веднага назовете това. Назовете я като „отрицателна мисъл“, като осъзнавате, че тя няма друга власт над вас, освен властта, която сами избирате да й дадете. Повтаряйте си: "Това е само отрицателна мисъл. Това е само отрицателна мисъл. Това е само отрицателна мисъл“!

Нека споделя с вас един важен факт, който напълно промени начина, по който реагирах на отрицателни мисли. Всъщност тази истина е така мощна, че дори само осъзнаването й ще елиминира седемдесет и пет процента от всички отрицателни мисли в ума ви.

Ето я: Отрицателните мисли имат власт над вас, само АКО реагирате на тях. Именно реакцията ви им дава сила. Когато реагирате със страх, тревога, като позволявате тези мисли да се завръщат отново и отново, вие ги подхранвате и им давате власт. Отрицателните мисли са като психически теч, те изцеждат силата ви. Ако обаче откажете да им се отдадете, вие ги лишавате от мощта им. Ето защо практикуването на тези пет техники е така ценно.

3. Техника на преувеличаване

При тази техника преувеличаваме отрицателните мисли до степен на нелепост. Ключът е да ги доведем до абсурд, да ги направим глупави. Например, ако сте търговец и внезапно се хванете, че мислите: „Днес няма да направя друга продажба“, усещате и си казвате: „Чакай малко, това е само отрицателна мисъл“. Решавате да използвате техниката на преувеличаването. Кажете си например: „Наистина няма да направя друга продажба, защото когато отида във фирмата, там ще има хора с кофи с вода, те ще ме залеят с нея и ще държат банер с надпис: „Защо си дошъл тук, глупако?“, ще има и лъвове, които те ще пускат от клетките, за да ме разкъсат. И така нататък, продължавайте да преувеличавате ситуацията, докато умът ви не стигне до „не бъди глупак, това не може да се случи“. Така ще олекотите ситуацията и по-лесно ще осъзнаете, че ако умът ви казва, че нещо може да се случи, това не е непременно вярно. Това е само отрицателна мисъл, нищо повече.

4. Противодействие на отрицателното с неговата противоположност

Когато се появи отрицателна мисъл, може да й противодействате с точно обратното. Ако мисълта е „Ти не струваш нищо“, противодействайте с „Аз съм ценен, прекрасен, обичащ, съзидателен“, или каквото ви се стори подходящо. Ако негативната мисъл казва „Никога няма да напреднеш във финансово отношение“, противодействайте с мисълта „Ще спечеля много пари“.
Умът може да мисли само за едно нещо в определен момент. Вероятно ви изглежда, че мислите за много неща едновременно, но всъщност мислите следват една след друга. Така че, когато замените отрицателна мисъл с нейната противоположност, вие я лишавате от силата й.

5. Две минути на утвърждаване

Тази техника работи много добре в комбинация с предишната. Когато се уловите, че мислите отрицателно, веднага отделете две минути за себеутвърждаване. „Аз ще имам прекрасна връзка“. „Аз ще имам много пари или аз ще бъда много успешен“...
Важно е да утвърждавате това не веднъж или два пъти, а да го повтаряте цели две минути. За две минути ще успеете да го повторите двайсет или трийсет пъти. Това е много мощен метод за пренасочване на енергията.

Забавлявайте се и се наслаждавайте на процеса при практикуването на тези техники. Експериментирайте и с други начини за елиминиране на отрицателните мисли, като ги изпробвате в различни ситуации.

Най-важното е усърдно да наблюдаваме мислите си, да улавяме негативните, преди да са имали време да се вкоренят. С практика ще се научите да забелязвате веднага негативните мисли и да предприемате съответните действия.

Умът е подвластен на навика, така че окуражавайте положителните мисли и елиминирайте отрицателните. Не бихте позволили в дома ви да се натрупа вонящ боклук, нали?

По същият начин не позволявайте на отрицателните мисли да изградят свое убеждение в ума ви. Ние сме отговорни за мислите си.

Успешните хора предприемат действия, за да елиминират отрицателните мисли още щом усетят появата им, вие също го можете. Вече разполагате с техниките и знаете как да им противодействате.

Вие сте на ход.