Червилото, фон дьо тенът, спиралата за очи и неизброимите им роднини не само подобряват начина, по който една жена се чувства, когато се погледне в огледалото. Гримът може значително начина, по който другите я възприемат като личност. Оказва се, че този начин зависи от пола на наблюдателя.

Ново проучване, публикувано в научното списание Perception, установява, че мъжете възприемат гримираните жени като излъчващи повече престиж, докато жените възприемат другите жени, които носят грим, като по-доминантни – а също и като по-промискуитетни.

До този извод стига наученият екип, ръководен от социалния психолог от български произход Виктория Р. Милева от Университета на Стърлинг, Шотландия. Екипът на Милева провежда два експеримента, в които прилагат стандартизиран тип и количество козметика към женски лица с помощта на компютърен софтуер. След което карат участниците в експеримента да класират жените на снимките по скала, оценяваща няколко качества: привлекателност, престиж и доминантност.

В по-голямата си част мъжете и жените имат консенсус за привлекателността на гримираните жени. Но двата пола са на различни мнения относно преценката за престижа и доминаността. Единствено мъжете приписват повече престиж на гримираните жени.

Учените провеждат втори експеримент, за да изследват дали възприятието за доминантност от страна на жените е свързано с ревност.  В съответствие с очакванията, резултатите показват, че жените „изпитват повече ревност спрямо жените, които носят козметика.“ Нещо повече, Милева и екипа ѝ откриват, че гримираното лице на една жена се интерпретира от жените като знак, че тя е „по-привлекателна за мъжете и по-промискуитетна.“

Красотата може да е в очите на гледащия, а спорен новото проучване така стоят нещата и с предположенията, които правим за характера на една жена по външния ѝ вид – правилни или неправиллни.

В съобщението си за медиите, Милева отбелязва, че резултатите от изследването са особено приложими в сферата на заетостта. В интервютата за работа това дали носи повече или по-малко грим, може да окаже положително или отрицателно въздействие, в зависимост от позицията и интервюиращите.

Разбира се, в личността на една жена има много повече, от това, което може да се заключи – правилно или погрешно – от външния ѝ вид. И е страшно неприятно, че от начина, по който една жена, зависи дали я възприемат като компетентна, властна, желана или дори промискуитетна. Със сигурност на пазара на труда действителните умения, интелигентността и опита (надяваме се, че работодателите са наясно с това) са по-важните качества, на които си струва да отделим внимание, отколкото безупречното чело и перфектните устни.

Но доколкото външният вид продължава да влияе върху представата, която изграждаме за себе си у другите, няма нищо лошо в това да използваме малко козметика в своя полза. Или в някои случаи, както показва цитираното изследване, да я намалим.

Източник: Psychology Today