Гримът променя начина, по който другите ни възприемат, и неслучайно жените му отделят толкова време. Проучване е установило, че мъжете възприемат гримираните жени като излъчващи повече престиж, а жените възприемат другите жени, които носят грим, като по-доминантни – а също и като по-промискуитетни.

Ръководител на изследването е Виктория Р. Милева, социалния психолог от български произход от Университета на Стърлинг, Шотландия. Екипът на Милева провежда два експеримента, в които прилагат стандартен грим към женски лица с помощта на компютърен софтуер. След което карат участниците в експеримента да класират жените на снимките по скала, оценяваща няколко качества: привлекателност, престиж и доминантност. В по-голямата си част мъжете и жените имат консенсус за привлекателността на гримираните жени. Но двата пола са на различни мнения относно преценката за престижа и доминаността. Единствено мъжете приписват повече престиж на гримираните жени.

Учените провеждат втори експеримент, за да изследват дали възприятието за доминантност от страна на жените е свързано с ревност.  В съответствие с очакванията, резултатите показват, че жените „изпитват повече ревност спрямо жените, които носят козметика.“ Нещо повече, Милева и екипа ѝ откриват, че гримираното лице на една жена се интерпретира от жените като знак, че тя е „по-привлекателна за мъжете и по-промискуитетна.“

В съобщението си за медиите Милева отбелязва, че резултатите от изследването са особено приложими в сферата на заетостта. В интервютата за работа това дали носи повече или по-малко грим, може да окаже положително или отрицателно въздействие, в зависимост от позицията и интервюиращите.

Разбира се, в личността на една жена има много повече, от това, което може да се заключи – правилно или погрешно – от външния ѝ вид. И е страшно неприятно, че от начина, по който изглежда една жена, зависи дали я възприемат като компетентна, властна, желана или дори промискуитетна. Със сигурност на пазара на труда действителните умения, интелигентността и опитът са по-важните качества, на които си струва да отделим внимание, отколкото безупречното чело и перфектните устни. Но доколкото външният вид продължава да влияе върху представата, която изграждаме за себе си у другите, няма нищо лошо в това да използваме малко козметика в своя полза. Или в някои случаи, както показва цитираното изследване, да я намалим.

Източник: Psychology Today