Гримът променя начина, по който другите ни възприемат, и неслучайно жените му отделят толкова време. Проучване е установило, че мъжете възприемат гримираните жени като излъчващи повече престиж, а жените възприемат другите жени, които носят грим, като по-доминантни – а също и като по-промискуитетни.

Ръководител на изследването е Виктория Р. Милева, социалния психолог от български произход от Университета на Стърлинг, Шотландия. Екипът на Милева провежда два експеримента, в които прилагат стандартен грим към женски лица с помощта на компютърен софтуер. След което карат участниците в експеримента да класират жените на снимките по скала, оценяваща няколко качества: привлекателност, престиж и доминантност. В по-голямата си част мъжете и жените имат консенсус за привлекателността на гримираните жени. Но двата пола са на различни мнения относно преценката за престижа и доминаността. Единствено мъжете приписват повече престиж на гримираните жени.

Учените провеждат втори експеримент, за да изследват дали възприятието за доминантност от страна на жените е свързано с ревност.  В съответствие с очакванията, резултатите показват, че жените „изпитват повече ревност спрямо жените, които носят козметика.“ Нещо повече, Милева и екипа ѝ откриват, че гримираното лице на една жена се интерпретира от жените като знак, че тя е „по-привлекателна за мъжете и по-промискуитетна.“