Ако трябва да избирате, ще кажете ли, че това е кръг? Или пък не?

Хората, които са склонни да кажат, че формата по-горе изобразява кръг, са като цяло по-либерални, установява изследване.

Участниците в изследването, които приемат горната форма за кръг, са също така:

- За легализацията на канабиса.

- За гей браковете.

- За по-социална държава.

Хората, за които формата не е кръг, са по-скоро консервативни в политическо отношение.

Те предпочитат затягане на законите за наркотиците, по-малко социални разходи и по-малко държавна регулация в бизнеса.

За целите на изследването са били използвани всякакви геометрични форми, не само кръгове. Някои от тях са били перфектни квадрати, кръгове или четириъгълници – други не.

Идеята е до каква степен хората понасят отклоненията от нормата.

Хората, които са толерантни към разликите между изобразените форми и съвършените им образци, са и по-склонни да приемат различията между хората и техните недостатъци.

Онези, които са по-строги относно геометрията, са по-строги и към хората. Авторите обясняват резултатите си така:

„По-консервативните участници докладват по-големи разлики между съвършените и несъвършени форми в сравнение с либералните участници, което показва по-голяма чувствителност към отклонението.“

Има и друг начин за възможна интерпретация. Според теорията за „пристрастието към отрицателното“, позициите ни по политическия спектър могат да се дължат на дълбоки психологически различия в начина, по който гледаме на света.

Изследването показва, че консервативните хора имат по-интензивна реакция към отрицателните стимули, например плашещи или погнусяващи гледки. Учените смятат, че консервативните възгледи са свързани с автоматична ориентация на възприятието към отрицателните аспекти на обкръжаващата среда – и това може да лежи в сърцевината на политическите пристрастия.

Връщаме се на (предполагаемия?) кръг. Ако не го виждате като кръг, причината е, че несъвършенствата се открояват повече в съзнанието ви. Ако го виждате като кръг, това е защото не обръщате толкова внимание на несъвършенствата.

Никой не казва, че единият или другият начин е правилен (математиците нямат думата!) – а че сме устроени различно.

Това е едно от очарованията на психологията.

Източник: PsyBlog