Понякога лицемерите се прикриват много добре и е възможно за дълго време да се оплетем в мрежите им. Само че фалшът винаги си проличава в даден момент. Въпросът е да не тънете в заблуда прекалено дълго. Ето някои отличителни белези на фалшивите хора в сравнение с искрените:

1. Фалшивите хора уважават само онези, които са се издигнали в обществото, отличават се с добро финансово състояние и власт. Искрените хора уважават всички.

2. Фалшивите хора си поставят за цел да извлекат лична изгода от всеки човек и от всяка ситуация. Искрените не се опитват да манипулират другите.

3. Фалшивите хора обичат да са в центъра на вниманието. Искрените рядко привличат вниманието към себе си.

4. Фалшивите хора винаги се хвалят, фукат с постиженията си и навират успехите си под носа на останалите – независимо дали се интересуват, или не. Същевременно подценяват и омаловажават чуждите успехи. Искрените хора са скромни.

5. Фалшивите хора обичат да клюкарстват и да говорят зад гърба на другите. Постоянно обсъждат околните и ги критикуват или им лепят етикети. Искрените хора не се страхуват да изразят открито мнението си.

6. Фалшивите хора са щедри на думи. Постоянно дават обещания, които не могат да изпълнят. Не ценят стойността на думите, защото говорят неща, които често не мислят. Искрените хора държат на думата си, пестеливи са в изказа си, защото изпълняват онова, което изричат.

7. Фалшивите хора постоянно критикуват другите, за да се самоизтъкнат. Обичат да се сравняват и завиждат на чуждите постижения. Искрените хора винаги поощряват и насърчават другите или ги хвалят за постигнатото.

8. Фалшивите хора са любезни и добри с другите, когато искат нещо от тях или имат изгода. Искрените хора са добронамерени към всички.

А вие имате ли такива хора в живота си? И най-вече – искате ли да ги задържите?

Цветелина Велчева