Ако детето ви се справя блестящо с висша математика, говори три езика, взима с лекота всички изпити, изпреварило е съучениците си, но е емоционално незряло, не умее да разрешава конфликти, лесно се поддава на манипулиране, няма самочувствие, не управлява чувствата си, не може да се справи със стреса, никое от по-горните умения няма значение.

Бихте ли благодарили на свекъра и свекърва си, че са отгледали блестящ математик, инженер, лекар, програмист и т.н.? Или бихте им благодарили, че са отгледали добър човек, честен, търпелив и състрадателен, с когото можете да споделяте, който ви уважава и обича, който се гордее с вас и не се страхува от успехите ви, а ви насърчава?

Нека отгледаме децата си така, че да дадем повод някой ден да благодарят и на нас за същото. Тогава можем да се гордеем, че сме родили, отгледали и възпитали хора, които да бъдат в полза на себе си и на обществото.

Най-важното умение, което трябва да придобият децата ни, е емоционалната интелигентност. Това е най-голямата суперсила, която биха могли да притежават.

Цветелина Велчева