Младият мъж, абсолютно объркан от въпроса, попитал:

- “Този въпрос би трябвало да тества моята логика”?

Равинът кимнал.

- “Разбира се, че първият, който ще измие лицето си ще бъде човекът с мръсното лице”.

- “Грешно! Помислите логично. “Мръсният” човек ще се вгледа в своя спътник с чисто лице и ще приеме, че и неговото лице е чисто. “Чистият” човек ще погледне мъжа с мръсно лице и предположи, че и неговото лице е мръсно. С други думи, човекът с чисто лице ще се измие”.

- “Колко сложен въпрос”, отбелязал младият мъж. “Добре, равине, задайте ми още един”.

- “Както кажете, млади човече. Двама мъже излизат от комин. Лицето на единия е чисто, а на другия - мръсно. Кой мъж ще измие лицето си”?

- “Чакайте, нали вече се разбрахме, че мъжът с чисто лице ще го измие”.

- “Това не е вярно. И двамата мъже ще измият лицата си. “Чистият” човек ще погледне мъжа с мръсно лице. Той ще помисли, че и неговото лице също е мръсно. Така човекът с чисто лице ще се измие първо. След това, “мръсният” мъж ще забележи, че мъжът с чисто лице измива лицето си и той самият ще се измие”.

- “О ... Дори и не помислих за това. Не мога да повярвам, че направих още една грешка! Учителю, моля, задайте ми още един въпрос”.

- “Добре. Двама мъже излизат от комин. Лицето на единия а чисто, а на другия - мръсно. Кой мъж ще измие лицето си”?

- “Ами... Нали преди малко говорихме за това. И двамата мъже ще измият лицата си”.