Веднъж, един млад евреин се приближил до известен равин и заявил, че иска да изучава Талмуда.

- “Говорите ли арамейски”?, попитал равина.

- “Не”.

- “Ами иврит”?

- “Не”.

- “Поне учили ли сте Тората като дете”?

- “Не, равине, не съм. Няма от какво да се притеснявате. Завършил съм Университета в Бъркли и наскоро защитих дисертация за философията на Сократ. Сега реших да попълня някои празноти в схващанията си и за тази цел искам да уча Талмуда”.

- “Не сте готов да учите Талмуда”, казал равинът. “Това е най-дълбоката книга. Но ако настоявате, първо ще ви дам един тест. Ако преминете успешно теста, ще ви разкажа повече”.

Младият мъж се съгласил и равинът продължил:

- “Двама мъже излизат от комин. Лицето на единия е чисто, а на другия - мръсно. Кой мъж ще измие лицето си”?