Жените твърдят, че предпочитат като черти от характера приятелското отношение и уважението, но ново изследване откри, че реално всичко опира до външния вид на мъжа. Когато избират, жените поставят приоритет над физически привлекателните, а не на онези, които имат по-добри черти на характера. 

По-младите жени обръщат малко внимание на това дали на мъжете може да се има доверие, дали ги уважават и дали са честни. Те се интересуват единствено от това дали са във форма и изглеждат ли добре.

По-възрастните жени обръщат внимание на личните характеристики на мъже, но само когато избират между привлекателни мъже.

Резултатите на изследването са дошли след проучването на 80 жени между 15 и 29 годишна възраст.

На тях са им били показвани снимки на мъже с варираща привлекателност. Всяка снимка е била придружена от три личностни профила с варираща желаемост.

Резултатите са показали, че личността на мъжа играе нищожна роля в случаите, когато мъжете не са били привлекателни.