Двете черти, които жените намират за най-привлекателни при мъжете

07 април 2017 г., 13:17
85713

HE68 / Shutterstock

Жените твърдят, че предпочитат като черти от характера приятелското отношение и уважението, но ново изследване откри, че реално всичко опира до външния вид на мъжа. Когато избират, жените поставят приоритет над физически привлекателните, а не на онези, които имат по-добри черти на характера. 

По-младите жени обръщат малко внимание на това дали на мъжете може да се има доверие, дали ги уважават и дали са честни. Те се интересуват единствено от това дали са във форма и изглеждат ли добре.

По-възрастните жени обръщат внимание на личните характеристики на мъже, но само когато избират между привлекателни мъже.

Резултатите на изследването са дошли след проучването на 80 жени между 15 и 29 годишна възраст.

На тях са им били показвани снимки на мъже с варираща привлекателност. Всяка снимка е била придружена от три личностни профила с варираща желаемост.

Резултатите са показали, че личността на мъжа играе нищожна роля в случаите, когато мъжете не са били привлекателни.

“Нашето заключени е, че минимално ниво на физическа привлекателност е необходима за жените и техните майки,” коментира Маделин Фюжер, водещата авторка на изследването.

Младите жени са били по-избирателни, когато са избирали между мъжете, но техните майки са оценявали повече от привлекателните мъже като подходящи за техните дъщери.

“Може да се каже, че непривлекателността е по-малко приемлива за по-младите жени, отколкото за техните майки.”

“Това също може да означава, че жените и техните майки може да имат различни идеи за това кое представлява минимално приемливо ниво на физическа привлекателност, като майките прилагат по-малко строг стандарт от своите дъщери.”

Източник: Psy Blog

Коментари