Може ли детето да не каже и дума до 3-годишна възраст, без това да е тревожен сигнал? Защо до предучилищна възраст то трябва да се научи да изговаря ясно всички звуци и как в речника му да влезе и трудната „р“,  разказва логопедът-дефектолог Ина Сипкина.

Появата на реч при детето се смята за един от важните показатели за нормалното му развитие. Именно затова родителите с такова нетърпение очакват то да започне да гука, да бъбри, да произнася първите думички и да съставя прости изречения. При това напредва със собствен темп.

Едно произнася първите си думички към 10 месеца, друго – към година и половина. Има такива, които на две години вече бъбрят всичко и казват дори стихчета, други едва произнасят отделни думи. Това са варианти. Не и норма.

Има обаче общи критерии, по които може да се ориентираме дали детето се развива без проблем или трябва да се консултираме с логопед.

Ако на 2,5 години детето говори несвързано

Ако детето на две години и половина не може да говори свързано, речникът му е беден за възрастта и, ако в продължение на няколко месеца речта му не се усложнява, трябва да се потърси консултация с логопед. Колкото по-рано родителите потърсят помощ, толкова по-леко проблемът ще се реши. Може дори да не чакат до две години и половина, а да действат по- рано.
Ако установите, че на две години детето говори малко, изостава от връстниците си, моят съвет е да се консултирате с логопед, казва специалистката.
Случва се забавянето на речта в тази възраст да е временно. Има случаи детето да мълчи, да мълчи до втората си година, а след това рязко да започне да бъбри. Трябва обаче да бъдем точни – това по-скоро е изключение. Повечето деца, които до тази възраст говорят неразбираемо, е по-вероятно да имат логопедични проблеми в бъдеще.

Ако на 5 години не може да изговаря някои звуци (с изключение -“л“ и „р“ )

Може да не се консултирате с логопед, ако установите, че до 4-годишна възраст речта на детето се развива нормално и речникът му отговаря на възрастта. Говорете с него, занимавайте го.

Към 4-4,5 години, ако то произнася неправилно някои звуци, посетете специалист логопед. На тази възраст то вече трябва да произнася всички звуци, с изключение на „л“ и „р“, и не бива да ги „мачка“ или да ги пропуска.