Може да допуска грешки, но като цяло то вече трябва да говори граматически правилно.

Ако на 5 години речта му е пълна каша, е добре да се консултирате с логопед.

Разбира се, родителите могат и трябва да се занимават с детето – да общуват, да му четат, да използват различни стимулиращи пособия. Но за изговарянето на някои по-трудни за детето звуци е нужна специална работа и помощ от логопед. Ако не се случи преди то да тръгне на училище, това може да се отрази на писането и на четенето.

Ако до 6 години то не може да каже „л“ и „р“

Звуците "л“ и „р“ се появяват най-късно в детския речник. Обикновено към 5,5 , а понякога към 6-ата година. Моят съвет е консултация да се търси във възрастта 5-5,5 години, ако детето не може да ги произнася. Започва се с правилното изговаряне на „л“ и „ль“. Заедно с автоматизирането им, детето се подготвя за следващия етап - изговарянето на „р“. Трябва тренировка на мускулите, на езика, на бузите и правилно насочване на въздушната струя. Това иска професионална помощ. А ако тя не дойде до 6-ата година, е възможно детето да не може след това въобще да ги изговаря. Има подрастващи, които с много упражнения, се научават отчетливо да произнасят "л“ и „р“, но колкото по-късно започне това обучение, толкова по-трудно се постига успех.

Новите родители