Науката ще ви каже, че сълзата е телесна течност, която често служи за прочистване и овлажняване на очите в отговор на раздразнение. Процесът на образуването им се нарича сълзене и възниква в слъзните жлези. Най-често сълзите се образуват чрез плач и се свързват със силни вътрешни емоции като тъга, щастие, любов и удоволствие. Смехът и прозяването също могат да доведат до произвеждането на сълзи.

Плачът, породен от емоция, се дължи на хормони, секретирани от ендокринната система. Преди това обаче тялото обработва ситуацията в главния мозък. В зависимост от конкретния човек и обстоятелствата този вид плач може да възникне вследствие на лека тъга или силна скръб.

Знаете ли обаче, че хората сме единствените живи същества, които доказано плачат поради съвсем други причини, а не за да защитят или предпазят очите си (има бегли научни доказателства, че слоновете и приматите може би проявяват също подобни признаци). Най-вероятно човешката раса първо е развила способността си да възпроизведе емоционален плач с цел общуване с другите. Смята се, че този процес многократно предхожда дори развитието на говора.

Днес плачът може да бъде напълно осъзнато действие. Емоционалният плач има функцията на сигнал. Сълзите замъгляват погледа ни, правят ни по-уязвими и така показват на околните, че имаме нужда от помощ. Едно научно изследване показва, че сълзите помагат на околните да разпознаят тъгата у нас. Тези два ефекта реално увеличават шансовете ни за оцеляване в редица социални ситуации. Въпреки че възникват по различни причини, сълзите от радост също биха могли да заздравят социалните връзки, действайки като израз на съпричастност.

Цветелина Велчева по материали от didyouknow