Друг психолог – Е. Р. Клей, смята, че всеки различен начин, по който възприемаме движението на времето, се основава на „прототипа на всяко време” – усещането за „привидното настояще”, или за момента от няколко секунди, който съставлява за краткосрочната ни памет чувството за тук и сега. Според невролога Дейвид Игълман усещането за време е най-важното от всички сетива, защото ги обединява и им придава смисъл в контекст. То може да спаси живота ви – ако се разхождате по тъмна улица и отляво излае зло куче, лявото ви ухо ще отчете звука с милионна от секундата преди дясното. Минимална разлика, но съвършеният ни мозък я отчита и ни предупреждава откъде идва опасността.МагнитоцепцияМного живи същества и най-вече прелетните птици обладават способността да се ориентират по магнитните полета, излъчвани от Земята, за да определят местоположението, височината и посоката си на придвижване. Вероятно това е най-старото сетиво, развито от организмите на планетата. Учени от лабораторията за морски изследвания към университета „Пардю” откриха, че повечето едноклетъчни организми като бактериите притежават „естествен магнетизъм”. Те го използват, за да се ориентират към места за живот, където има по-малко кислород – както е известно, това им създава усещането за уют и благоденствие. При това бактериите от Южното полукълбо притежават полярност, която е напълно различна от тази на северните едноклетъчни. Ако се преместят във водоем на другия край на Земята, те ще изплуват, вместо да потъват.Всеки вид има различни органи, които му позволяват да отчита магнитните полета. Гълъбите и други птици например притежават струпване на нерви върху горната част на човката си, което съдържа биологичния минерал магнетит и служи като естествен компас. При нас, хората, също има нещо подобно – в човешкия нос са открити „магнитни” костици. В очите ни също се съдържа магниточувствителният протеин криптохром-2. Макар и много по-слабо, отколкото при птиците или например пчелите, тези екстри ни помагат да се ориентираме, без да разчитаме единствено на знанията, зрението или слуха си. Някои ентусиасти през годините са експериментирали с изкуствено имплантиране на магнити в тялото си, които според сведенията значително засилват способността за ориентация.