Хората възприемаме по-малко от една десетотрилионна от целия светлинен спектър. "Нашето преживяване на реалността", казва неврологът Дейвид Игълман ", е ограничено от биологията ни." Той иска да промени това.

Неговото изследване на мозъчните ни процеси го води до създаването на нови интерфейси (като сетивната жилетка например), които да разбират пропусканата досега информация от света около нас.

Налични са субтитри на български.