Вероятно сте чували, че братята и сестрите споделят помежду си половината от гените си. Всъщност, не съвсем. Благодарение на случайността на хромозомната сегрегация и процеса, наречен рекомбинация, геномите на братята и сестрите не винаги са 50 процента еднакви.

Тази цифра всъщност е средна, както отбеляза неотдавна в Twitter изследователката Салони от Our World in Data. Така че въпреки че вие и вашият брат или сестра вероятно споделяте около 50 процента от гените си, действителният брой вероятно е малко по-различен.

Генетично унаследяване

За да разберете защо това е така, първо трябва да научите малко повее за генетичното унаследяване.

Като хора нашата ДНК е навита в 23 двойки хромозоми - общо 46 хромозоми. Двадесет и две от тези двойки се наричат автозоми, а последната са половите хромозоми (XX или XY). Едната хромозома от всяка двойка се наследява от майка ни, а другата - от баща ни.

За да се случи това, клетките първо трябва да преминат през процес, наречен мейоза, за да се получат гамети (яйцеклетки или сперматозоиди). По време на мейозата броят на хромозомите в родителската клетка се намалява наполовина: клетка с 46 хромозоми произвежда четири гамети, всяка от които съдържа само 23 хромозоми, по една от всяка двойка.

Когато след това яйцеклетката и сперматозоидът (всеки с 23 хромозоми) се слеят по време на размножаването, се образува ембрион с пълен набор от 46 хромозоми.

Но преди двойките хромозоми да се разделят, се извършва нещо като генетично разместване. Това е известно като рекомбинация. Автозомите се подреждат по двойки и обменят части от генетичната информация, в резултат на което всяка яйцеклетка и сперматозоид имат своя собствена уникална комбинация от гени.

Двойка хромозоми претърпява рекомбинация. Източник: Dee-sign / Shutterstock

Вследствие на тази генетична промяна братята и сестрите ви ще имат различна комбинация от гени от вас. Средно обаче половината от тях ще са еднакви.

"Представете си гените на родителите си като монети. Страните на монетата, ези и тура, представляват двете копия на всеки от техните гени. Шансовете да наследите ези или тура са точно като при хвърлянето на монета, напълно случайни", пише Ан Текленбург Стрелоу за The Tech през 2005 г., докато е докторант в катедрата по генетика на Станфорд.

"Тъй като имаме [около] 25 000 гена в нашата ДНК, дали ще наследим езито или турато на всеки ген е като да хвърлим монета 25 000 пъти. Ако направим това, най-вероятно ще получим 1/2 ези и 1/2 тура."

Същото важи и за нашите братя и сестри. "Възможно е двамата да нямате точно по 12 500 от всеки от тях - вие може да имате 12 600 ези и 12 400 тура, а вашият брат или сестра да има 12 550 ези и 12 450 тура - но сте доста близо до 50 процента", добавя Стрелоу.

Какъв процент от гените си споделяме с нашите братя и сестри?

Знаем, че вероятно не е 50 процента, така че каква част от генома ни е споделена с нашите братя и сестри?

В проучване от 2006 г. изследователите начертават променливостта на автозомните геноми на братята и сестрите, като използват тази информация, за да научат за вариациите в ръста в рамките на една популация. Установено е, че средният дял на генома, споделен между братята и сестрите, е 49,8 % с диапазон от 37,4 до 61,7 %.

Други оценки потвърждават това, като предполагат, че споделяме приблизително 40 до 60 процента.

Какво става с други членове на семейството?

Според сайта за генеалогия 23andMe статистиката за братята и сестрите не е единствената генетична лъжа, която ни е била внушена (всъщност има доста такива).

Смятате, че споделяте 25 процента от ДНК-то си с вашите баби и дядовци? Помислете отново, вероятно е по-скоро 17-34%. Що се отнася до първите ви братовчеди, те могат да бъдат между 4 и 23%, а не 12,5%, както предполагате.

Източник: IFLScience