​Басня за султана и евнуха

03 декември 2018 г., 14:44
1632

Илюстрация: Eroshka / Shutterstock

Един ден султанът повикал при себе си евнуха, който отговаря за харема, и му заръчал да доведе първата му жена. Евнухът изпълнил нареждането и я довел. Малко по-късно довел и втората, а след това третата, четвъртата ... шестата... десета...

Коридорите на султанския дворец били дълги, евнухът капнал от умора.

Най-накрая, когато султанът го пратил за единадесетата красавица, евнухът се осмелил да го попита:

- О, мой всемилостиви господарю, обясни ми, как става така, че аз водя твоите жени, вече сили не ми останаха, а ти се свеж и пълен с енергия?

А султанът отговорил:

- Човек се уморява не от любимото занимание, а от безцелното разкарване по коридорите.

Ключови думи:
Коментари