„По-добре да те мразят за това, което си, отколкото да те обичат за това, което не си.“ (Андре Жид)

Андре Гийом Жид (1869 - 1951) е френски писател, награден с Нобелова награда за литература за 1947 година „за неговите задълбочени и художествено значими текстове, в които проблемите и положението на човека са представени с безстрашна любов към истината и изострена психологическа проницателност“. Кариерата му се развива от корените си в движението на символизма до появата на антиколониализма между двете световни войни.