„Хората престават да мислят, когато престанат да четат.“ (Дени Дидро)

Дени Дидро е известен френски философ, просветител, писател, художествен критик. Основател и редактор на Енциклопедия или Тълковен речник на науките, изкуствата и занаятите. Заради атеизма и антиклерикализма си е и низвергван.