“Животът никога не става непоносим заради обстоятелствата, а само от липсата на смисъл и цел.” – Виктор Франкъл

Виктор Емил Франкъл (26 март 1905 – 2 септември 1997) е австрийски невролог и психиатър. Той разработва собствено психотерапевтично учение, което още през 1926 г. обозначава с понятието логотерапия. По собствените му думи, неговата психотерапевтична ориентация съответства на една „висша психология“. Той самият избягва да отнася себе си към някое конкретно психологическо направление, въпреки че според всеобщото мнение логотерапията е хуманистична и/или екзистенциална психотерапия.