Всеки има мрачни дни, в които само депресиращи и разрушителни мисли ни идват на ум и животът изглежда безсмислен. В тези моменти авторите Естер и Джери Хикс предлагат да вземете лист хартия и химикалка и да опитате метода на фокусиращото колело. Повярвайте ни, това наистина помага да се справите.

- Първо, нарисувайте голям кръг на лист хартия. После нарисувайте по-малък кръг, с диаметър около 5 см в центъра на по-големия кръг. Седнете, отпуснете се и гледайте внимателно в малкия кръг. Усетете как погледът ви се фокусира върху него.

- Сега затворете очи за момент и насочете вниманието си към събитията, които са причинили отрицателните емоции. Определете какво точно е това, което не искате да правите или да преживявате отново.

- Време е да си кажете: “Определено знам какво не искам. Така че: какво искам?“

- Опитайте да определите ясно какво искате. Помнете, че трябва да се водите от начина, по който искате да се почувствате спрямо ситуацията. Формулирайте желанието си в едно кратко изречение и го напишете в малкия кръг. Това ще бъде центъра на вашето фокусиращо колело.

- Извън периметъра на малкия кръг запишете мислите си за целта, начините за нейното постигане, резултатите от нейното изпълнение и неща, които повдигат настроението ви. Пишете по обиколката на големия кръг. Започнете с 12 часа (представете си, че гледате часовник) и продължете по посока на часовниковата стрелка, докато не получите 12 изречения, които ви изпълват с положителни емоции.

Например, да кажем, че отчаяно искате да отслабнете. Напишете целта си в центъра на малкия кръг. После напишете всичко, което ви мотивира в секторите така, че когато достигнете последния сектор, вече ще сте почувствали, че имате способностите да постигнете целта си.

Методът на фокусиращото колело е толкова ефективен, защото вече съзнателно сте избрали твърденията, които пишете. Те представят убежденията, които винаги сте смятали за верни за себе си и те съвпадат с вашите желания.

Фокусирайки се върху целта в центъра на колелото, откривате още и още свидетелства, че намеренията ви могат да се сбъднат. Можете да постигнете всичко, което поискате – само направете първата стъпка.