Има купища практики и техники, които помагат да се отслабят тревожните, непродуктивни модели на мислене. Тъй като не съм терапевт, ориентиран към техниките, често научавам от клиентите си какво работи при тях, отколкото обратното, пише психотерапевтът д-р Хариет Лърнър за Psychology Today.

Една от тези клиентки е Кати, която разказва за „метода на ластика“, който научила случайно от популярно списание. Техниката се състои в следното: когато усети, че започва да потъва в отрицателни мисли, Кати опъва ластика, който носи на китката си, и го пуска рязко, така че да я заболи.  

Кати не се опитва да спре мислите, (което, посочва Лърнър, е невъзможно), а просто действа по добрия стар метод на класическото обуславяне, като ги свързва с неприятно физическо усещане. Мозъкът свиква да избягва болката, нежеланите мисли постепенно се разреждат.

В последните десетилетия учените са заинтригувани от начина, по който определени дейности, повтаряни многократно в продължение на дълго време, се отразяват върху връзките между невроните в мозъка. При усвояването на ново умение или поведение, в мозъка се съзнават нови връзки, нови пътища, по които информацията протича. В началото те са неустойчиви и лесно се разпадат. Старите навици разчитат на здрави и утъпкани нервни пътеки, които използваме с най-малко усилие.

Такъв навик е т. нар. „предъвкване“ на едни и същи неприятни мисли в главата ни, които се връщат отново и отново в отговор на най-различни събития. Мозъкът избира утъпканата пътека, която обикновено е вариация на „аз съм пълен идиот“, „никой не ме обича“, „никога няма да успея да направя X, Y, Z…“ Подобно „предъвкване“ стои в основата на тревожността и депресията, сочат редица психологически изследвания.

Не можем да спрем абсолютно всяка неприятна или тревожна мисъл (надали някой със здрав разум би искал подобно нещо), но може да ограничим излишните мрачни монолози, които от време на време засмукват всеки във водовъртежа си. „Методът на ластика“ помага да тренираме мозъка си да изгражда нови връзки, като отклоняваме вниманието му от познатите страхове и недоволства, и го насочим към нови и вълнуващи преживявания и усещания. Опитайте още сега.