Посветил съм живота си на изучаването и подобряването на благосъстоянието на хората по света, пише психологът Тод Кашдан*. Изследвам множество теми едновременно: така идеите се преливат една в друга и креативността се увеличава.

Мозъкът ни е предназначен да създава ново съдържание, а не да се придържа към старото. Изключително важно е да извличате информацията в лесно достъпни документи. Аз държа по един тефтер на всяко възможно място у дома, в допълнение на електронния дневник. Автоматизираните навици увеличават ефективността ми, като парадоксално осигуряват повече място за случайни открития.

Списъкът ми с провали във всички области на живота е безкраен. Първата година, в която кандидатствах, бях отхвърлен от 16 от общо 17 университета. (На следващата година получих стипендия от 30 хиляди долара.) Когато отхвърлят ръкописите ми, разсъждавам върху обратната връзка в продължение на няколко часа, след което възприемам това, което ми върши работа. По-лесно е да се изправите отново след паданията, когато знаете, че работата, която вършите, е смислена.

Когато става дума за работа, ако никой не е недоволен, значи правите нещо не както трябва. Аз търся области, които в момента никой не изследва – което понякога води до творчески приноси, понякога до задънени улици.

Когато вървите накриво, когато всички други вървят направо, със сигурност ще ядосате някого. Такава е цената на творческото бунтарство.

*Текстът е част от поредицата житейски уроци от известни психолози, представена от Psychology Today.