3. Неуверените хора постоянно изтъкват собствената си скромност: това е прикрит начин другите да ги забележат. Да се правят на смирени и да се преструват, че приемат нещо, което очевидно не е вярно, е качество на неуверените личности, което ги издава във всяко отношение.  

4. Неуверените хора  обикновено се оплакват, че нещо не е както трябва:   хората с изявен комплекс за малоценност имат чувството, че все не им достига нещо, за да са щастливи. Тъй като се чувстват несигурни в настоящето, те си поставят амбициозни цели, които най-вероятно никога няма да могат да осъществят.  Правят го с цел да добият популярност, каквато им липсва при сегашните успехи. По този начин демонстрират превъзходство чрез привидно по-високите си постижения, което обаче в крайна сметка само засилва тяхната неувереност,  когато не успеят да ги завоюват.

Ако сте в състояние да разобличите неуверените хора от обкръжението си, това ще ви помогне да преодолеете всички съмнения в собствените си способности. Дори може да им попречите да ви внушат чувство за малоценност, само и само да се чувстват по-добре в собствената си кожа.