Когато говорим за неуверени хора, обикновено си представяме плах, зачервен от притеснение човек. Това много често е така. Но нерядко неуверените хора създават точно обратното впечатление в стремежа си да прикрият своята нерешителност. Всеки човек понякога проявява неувереност, при това по различни причини. Било при постъпване на нова работа, било при решения от финансов характер. Но никой не подозира подобно качество у хора, които изглеждат силни.

Това показва само, че неувереността има много лица! Номерът е да ги разгадаем! Тук ще ви посочим 4 типа поведение, по които да разпознавате неуверените хора.

1. Неуверените хора се опитват да създадат у вас чувство за непълноценност. Подлагате ли на съмнение собствената си стойност, когато сте с даден човек? Изтъква ли той постоянно силните си страни? Ако по принцип нямате проблем със самочувствието, но в присъствието на определен индивид започвате да се съмнявате в себе си или изпитвате усещането, че стоите по-долу от него, най-вероятно имате работа с някого, който проектира собствената си неувереност върху вас.

 2. Неуверените хора изпитват необходимост да демонстрират успехите си: не е нужно неувереният човек да се прави на силен пред хората, с които общува, посредством поведението си. Често му е достатъчно да се хвали с разточителния си начин на живот, уникалната си биография или фантастичните си семейни отношения. Това е неговият начин да убеди сам себе си, че е стойностен.

3. Неуверените хора постоянно изтъкват собствената си скромност: това е прикрит начин другите да ги забележат. Да се правят на смирени и да се преструват, че приемат нещо, което очевидно не е вярно, е качество на неуверените личности, което ги издава във всяко отношение.  

4. Неуверените хора  обикновено се оплакват, че нещо не е както трябва:   хората с изявен комплекс за малоценност имат чувството, че все не им достига нещо, за да са щастливи. Тъй като се чувстват несигурни в настоящето, те си поставят амбициозни цели, които най-вероятно никога няма да могат да осъществят.  Правят го с цел да добият популярност, каквато им липсва при сегашните успехи. По този начин демонстрират превъзходство чрез привидно по-високите си постижения, което обаче в крайна сметка само засилва тяхната неувереност,  когато не успеят да ги завоюват.

Ако сте в състояние да разобличите неуверените хора от обкръжението си, това ще ви помогне да преодолеете всички съмнения в собствените си способности. Дори може да им попречите да ви внушат чувство за малоценност, само и само да се чувстват по-добре в собствената си кожа.