Някои хора несъзнателно правят неща, които отблъскват околните. Други пък са в състояние с една най-обикновена усмивка да предизвикат симпатия. Често дребните детайли са тези, които определят дали сме популярни или непопулярни. При това способността да накараме другите да ни харесват е важен фактор за професионален успех и лично щастие.

Комуникационни експерти като д-р Ролф Меркле са проучили кои свои качества би трябвало да променим, ако искаме да спечелим одобрението на хората. Ако някой иска да измерва славата си не по броя на враговете си, нека провери дали една или повече от точките по-долу се отнася и за него.

1. Да бъдеш неестествен

Изкуствен смях и предвзети забележки  – околните инстинктивно усещат, когато някой трескаво се мъчи да поддържа ослепителна фасада. Самоиронията или спонтанната реакция на дадена ситуация са чужди на такива хора. Толкова се напрягат да се харесат на другите, че самите те изглеждат напрегнати.

2. Да се хвалиш сам

Собствената хвалба вони, гласи една стара пословица. Който превъзнася себе си в компания, подплашва околните и те млъкват объркано; така привлича цялото внимание единствено върху себе си. Особено коварна форма на самохвалството е „просенето на комплименти“, тоест лошият навик умишлено да подценяваш собствените си постижения, само и само да изкопчиш от другите обратната реакция: да започнат да те хвалят, твърдейки колко си преуспял. Запомнете: не бива да се срамувате да изтъквате успехите си, но само когато сте в състояние да ги защитите.

3. Да не се интересуваш от другите

Който омаловажава личните проблеми на колегите си или коментира подигравателно плановете им за отпуска, пропуска нещо важно:  всеки човек е жаден за внимание.  Колкото повече интерес проявяваме към околните, толкова повече симпатии ще печелим. При това не само самохвалковците се отнасят с пренебрежение към другите - интровертните меланхолици също много често са фокусирани единствено върху себе си.