Длъжност – техник по битови отпадъци

В действителност – Чистач на тоалетна

 

Длъжност – координатор на интепретативно обучение

В действителност – гид в музей

 

Длъжност – специалист “паричен поток”

В действителност – касиер

 

Длъжност – техник по нефтообмен

В действителност – персонал на бензиностанция

 

Длъжност – административен медиатор по комуникации

В действителност – рецепционист