Могат да се изпишат хиляди страници за начина, по който човешката раса се е променила през историята. Едно нещо обаче ще винаги ще си остане същото – желанието ни да се оплакваме. Така например най-старото клиентско оплакване, известно на историците, може да бъде открито на глинена плочка от древна Месопотамия.

Тази археологическа находка датира от 1750 г. пр. Хр. и е изровена край древния град Ур, известен със своя впечатляващ зикурат (днешен Ирак). Клинописът съдържа оплаквания от човек на име Нани по отношение на доставчик, известен като Еа-насир. Очевидно Еа-насир е доставил грешния вид бакър след своето пътешествие из Персийския залив. Освен това е заблудил своя клиент и е бил отговорен за забавянето и на друга доставка. Не на последно място – бил е груб към слугите, които Нани е изпратил, за да вземат доставката. Звучи ли ви познато?

„За какъв ме взимаш, как си позволяваш да се отнасяш към мен с подобно неуважение? - пита Нани. – Изпратих ти пратеници, които са възпитани като мен и теб. Те трябваше да вземат торбата с пари (която бе депозирана при теб). Ти обаче се отнесе към мен неуважително, като ми ги върна с празни ръце няколко пъти. При това през вражеска територия.“

Нани обаче има какво още да каже.

„Нима някой от продавачите, търгуващи с Телмун, да са се отнасяли с мен по този начин? Не, само ти подходи към пратеника ми с неуважение!“

Плочката (около 11,5 на 6 см) е част от постоянната колекция на Британския музей, но уви, не е изложена на показ. Оплакването е написано на акадски - семитски език, говорен в древността в Двуречието от асирийците и вавилонците.

„Как се отнесе с мен заради този бакър? Задържа за себе си торбата ми с пари във вражеска територия; сега зависи от теб да ми върнеш парите изцяло“, настоява Нани.

След всичко това можем спокойно да предположим, че на Нани не му е останало нищо друго, освен да преустанови търговските си взаимоотношения с Еа-насир. „Осведомявам те, че оттук насетне единственият бакър, който ще приемам от теб, ще е само с най-добро качество. Сам ще подбирам блокчетата в собствения си двор и ще упражнявам правото си на отказ, тъй като се отнесе към мен с неуважение.“

Източник: Мениджър Нюз