Древна ДНК, извлечена от трупове в Мачу Пикчу, разкрива, че така нареченият изгубен град на инките е бил дом на мултикултурно население, което е идвало от цялата империя и отвъд нея. Като проследяват генетичните корени на 34 жители на Мачу Пикчу до различни региони на Андите и тропическите гори на Амазонка, изследователите обясняват, че погребаните на мястото хора вероятно са били слуги, които са били доведени от различни краища на света, за да работят в кралското имение.

Първоначално построен като дворец в рамките на имението на императора на инките Пачакути през XV в., Мачу Пикчу е бил обитаван предимно от прислужници, известни като янакона (ако са били мъже) или акла (жени). Предишни изследвания показват, че тези прислужници са живели доста комфортно, тъй като костите им не показват признаци, че са били подложени на тежък физически труд или изпратени в битка, а липсата на данни за детски болести подсказва, че са били добре гледани.

Досега обаче се знаеше малко за това кои са били тези обитатели на пълен работен ден и откъде са дошли. За да го проучат, авторите на изследването анализират ДНК на хора, погребани в четирите гробища на Мачу Пикчу, и ги сравняват с геномите на същия брой хора от близкия Куско.

"Резултатите сочат, че в Мачу Пикчу е съществувала разнообразна общност от хора с различен генетичен произход, които са живели, възпроизвеждали са се и са били погребвани заедно", пишат изследователите. Някои от тези слуги са свързани с древни общности в Андите, докато други идват от по-отдалечени райони, като северното и южното перуанско крайбрежие.

Шестима от 34-те прислужници произхождат от Амазонската дъждовна гора, като изследователите проследяват произхода им от различни региони в низините на Перу, Еквадор и Колумбия.

"…Мачу Пикчу е бил значително по-разнообразен в генетично отношение... от съвременните селски селища в Андите", обясняват изследователите. Освен това фактът, че почти никой от труповете не е пряко свързан един с друг, предполага, че "хората са пристигнали в Мачу Пикчу по-скоро по отделно, отколкото като общности или разширени семейства".

"Сега, разбира се, генетиката не се равнява на етническа принадлежност или нещо подобно", обяснява авторът на изследването Джейсън Несбит в изявление. "Но това показва, че те имат различен произход в различните части на империята на инките."

Общо взето само двама от 34-те изследвани индивида са роднини, като двойката е идентифицирана като майка и дъщеря. И двете са произлезли от Амазония, въпреки че анализът на зъбите на дъщерята показва, че тя вероятно е израснала в Андите.

Авторите на изследването интерпретират своите открития и на базата на това предполагат, че Мачу Пикчу е бил космополитен миш-маш от култури и раси. "Нашите геномни анализи разкриват, че общността на поддръжниците в Мачу Пикчу е била много разнообразна и че животът им не е бил структуриран предимно от етнически или регионален произход", пишат те.

Въпреки че резултатите от това изследване помагат да се разкрие самоличността на прислугата, която е живяла в Мачу Пикчу целогодишно, авторите на изследването все пак изразяват съжаление, че "за съжаление, представените тук анализи не ни казват нищо за генетичната идентичност на кралските особи на инките и техните гости, за които е бил построен този дворец".

"Тези елитни лица са пребивавали в Куско – те не биха могли да живеят за постоянно в Мачу Пикчу, нито биха били погребвани на това място“, казват те.  

Изследването е публикувано в Science Advances.

Източник: IFLScience