Май че няма семейство, в което всичко си върви "по мед и масло" и не се разразява нито един скандал. Това е нормално и, може би, хубаво. Споровете могат да бъдат добър опит за двойките, защото позволяват да избликнат наяве скрити конфликти и в острия разговор всеки да каже това, което си мисли. После двамата премислят казаното и търсят решение на проблема.

Но спорът може да има и негативни последствия, ако емоциите излязат от контрол. Какво не бива да правим, докато си изясняваме отношенията? letidor.ru изброява 10 типични грешки, които правят повечето хора.

1. Публична кавга. Не е нужно хората около вас – деца, приятели, роднини да знаят какво се случва с вашите отношения.

2. Взаимни обиди – бъдете внимателни какво изричате, за да не оскърбите своя партньор. Лошата дума не се забравя, знаете.

3. Изместване на предмета на спора. Не припомняйте предишни обиди и провинения, съсредоточете се над конкретното нещо, което ви дразни, защото рискувате острият разговор да стигне до скандал. Това не е конструктивно, пък и не можете да поправите всички грешки и недостатъци.

4. Обявяване на бойкот – така не давате възможност да се излезе умно от ситуацията.

5. Сарказъм и ирония в общуването. Не ги допускайте, не са приятни и само ще провокират драматичен отговор. По-добре е да опитате с шега – тя винаги помага, особено в напечени ситуации.

6. Нежелание да се изслуша опонента. Причината за спора може да се корени във вашето поведение и постъпки – замислете се още в началото на разговора дали не е така и избягвайте да прекъсвате – дайте възможност на съпруг/ата си да се изкаже.

7. Прехвърляне на отговорност. Говорете само от първо лице – не "ти си виновен", а "аз се безпокоя, че...".

8. Нелоялни сравнения. Никога не използвате като пример успехите на други хора, за да принизите постиженията на своя близък човек.

Продължава на страницата на Новите родители