Един Учител никога с никого не спорел, защото знаел, че спорещите се стремят да докажат своята правота, а не да намерят Истината.

Един път решил да демонстрира пред учениците си ценността на спора:

- Как пада филията - с намазаната страна отгоре или отдолу? - попитал той.

Учениците започнали да спорят:

Едни казали отдолу, други казали отгоре и така спорът продължил.

- Дайте да проверим! - казал Учителят.

Намазали филия с конфитюр, хвърлили я във въздуха и тя паднала с конфитюра надолу.

- Аз спечелих, и аз и аз. - извикали с радостен глас няколко ученика.

- Само защото аз допуснах грешка. - казал Учителят.

- Каква грешка - попитали спечелилите.

- Намазах филията от другата страна.

Източник: My-spirala.net