Избягвайте тези думи, когато спорите с любимия човек.

Споровете са естествена част от човешките взаимоотношения. Но начинът, по който ги водим, това, което казваме, докато спорим, може да окаже значително влияние върху нашите взаимоотношения и психично здраве. В разгара на спора е лесно да позволим на емоциите да вземат връх и да изречем думи, които влошават ситуацията.

В тази статия се разглежда въздействието на думите. Ще ви представим петнадесет фрази, които могат да изострят спора, както и алтернативни изрази, с които да покажем разбиране, и разрешаване на проблема след края на спора.

Разбиране на влиянието на думите в споровете

Преди да разгледаме конкретните фрази, които могат да влошат споровете, е изключително важно да оценим дълбокото въздействие на думите върху нашите взаимодействия. Езикът, който избираме по време на спор, има силата да преодолее различията или да задълбочи разделението. Това влияние се простира далеч отвъд съдържанието на казаното. Всъщност то обхваща начина, по който го казваме, тона, който използваме, и контекста, в който думите са изречени. Обхваща и намеренията, които стоят зад тях - и начина, по който другата страна ги приема.

Тонът на гласа ни може да предаде множество емоции. Ще споменем само някои от тях:

  • Гняв
  • Сарказъм
  • Спокойствие
  • Състрадание
  • Страх

Всяка една от тези емоции предизвиква различни реакции у слушателя. Моделът за комуникация 55/38/7 на Алберт Мехрабиан показва как тонът често може да предаде повече от действително използваните думи. Например изявление, направено с груб тон, може да изглежда агресивно, дори ако думите са неутрални.

Контекстът също играе ключова роля. Една и съща фраза може да има съвсем различно значение в зависимост от ситуацията. В разгорещен спор даден коментар може да се тълкува като критика. И обратното, същият коментар в спокойна дискусия може да бъде конструктивна обратна връзка. Ето защо разбирането на контекста и адаптирането на езика са от ключово значение за ефективната комуникация.

Освен това намерението ни - или целта, която стои зад думите ни - е от решаващо значение. Умишлено ли се опитваме да нараним или контролираме другия човек? Опитваме ли се да изразим разочарование? Или искрено се надяваме да намерим решение? Думите, изречени с намерението да навредят или да омаловажат, могат да нанесат трайни щети на взаимоотношенията. От друга страна, онези, използвани с цел разбиране и разрешаване, могат да укрепят връзките и взаимното уважение.

Важно е също така да се вземе предвид гледната точка на слушателя. Това, което може да изглежда като ясно изказване за един, може да бъде възприето като дълбоко нараняваща забележка от друг. Именно тук се намесва емоционалната интелигентност, която ни позволява да предвидим и разберем как другите биха могли да интерпретират думите ни.

И накрая, думите, които изричаме, докато спорим, могат да оформят нашата реалност и да повлияят на начина ни на мислене. Езикът, с който си служим, може да повлияе на начина, по който възприемаме конфликта, и на подхода към разрешаването му. Можем да насочим разговорите към положителен резултат, като избираме по-позитивни и ориентирани към решения думи.

Избягвайте тези 14 фрази по време на спор

Ето някои неподходящи и безполезни неща, които трябва да избягвате да казвате в разгара на спора:

1. "Винаги правиш това"

Тази фраза е крайно твърдение, което обобщава поведението на даден човек и го кара да се защитава. Тя изключва всяка възможност за конструктивен диалог.

Какво да кажем вместо това:  "Забелязах, че това се случва често. Можем ли да поговорим защо?"

2. "Никога не ме слушаш"

Подобно на първата фраза, тази също е крайна. Тя предполага пълна липса на усилия или грижа от страна на другия човек.

Какво да кажем вместо това: "Чувствам се така, сякаш не ме чуват. Можем ли да обсъдим това?"

3. "Не ми пука"

 Когато казвате "Не ми пука", вие игнорирате важността на проблема и чувствата на другия човек.

Какво да кажем вместо това: "Трудно ми е, но наистина искам да разбера твоята гледна точка."

4. "Все едно"

"Все едно" е пренебрежителен израз, който показва безразличие. Той може да бъде и обиден, тъй като обезсилва приноса на другото лице в дискусията.

Какво да кажем вместо това: "Имам нужда от известно време да помисля върху това, преди да продължим разговора."

5. "Вината е твоя"

Обвинението е сигурен начин за ескалиране на спора. То поставя другия човек в отбранителна позиция и избягва споделената отговорност.

Какво да кажем вместо това: "Нека да разгледаме как и двамата сме допринесли за тази ситуация."

6. "Реакцията ти е прекалена"

Тази фраза обезсилва чувствата и преживяванията на другия човек.

Какво да кажем вместо това: "Реакцията ти изглежда силна; можеш ли да ми помогнеш да разбера защо се чувстваш по този начин?"

7. "Успокой се"

Когато кажете на някого да се успокои, ефектът често е обратният. А и тази фраза може да прозвучи покровителствено.

Какво да кажете вместо това: "Виждам, че сте разстроен/а. Нека да отделим няколко минути, за да си поемем въздух, преди да продължим."

8. "Не знаеш какви ги приказваш“

Тази фраза отхвърля знанията или чувствата на другия човек по темата. Лицето може да е вещо по въпроса, но да се затруднява да я изрази ясно.

Какво да кажете вместо това: "Аз виждам това по различен начин. Можете ли да обясниш малко повече твоята гледна точка?"

9. "Това е глупаво"

Окачествяването на въпроса или аргумента като глупав е пренебрежително и неуважително. То няма как да допринесе за развитието на конструктивен разговор по темата.

Какво да кажем вместо това: "Трудно ми е да разбера важността на този въпрос. Можеш ли да ми помогнеш да го разбера?"

10. "Приключих с говоренето"

Затварянето на разговора не решава нищо и може да остави проблемите неразрешени.

Какво да кажем вместо това: "Имам нужда от почивка. Можем ли да се върнем към този разговор по-късно?"