Ако питейната вода ви свърши по време на дълъг поход, използвайте материалите, които имате под ръка, за да си направите слънчев дестилатор.

От какво се нуждаете?

- Влажно и осветено от слънцето място.
- Лопата.
- Бутилка за вода.
- Найлоново покритие.
- Пръст, скали или отломки.

1. Открийте подходящо влажно и осветено от слънцето място (до водоизточник).

2. Използвайте лопата, за да изкопаете около 90-сантиметрова дупка във влажната почва. Ще пиете водата, която ще се събере в нея. Можете спокойно да долеете в нея още. 

3. Поставете бутилката в центъра на дупката. Обгърнете я с почва, за да я застопорите.

4. Покрийте дупката с найлоновото покритие. Застъпете по краищата го с пръст, камъни или отломки.

5. Уверете се, че найлонът е стабилен, а в дупката не прониква въздух.

6. Поставете камък в центъра на найлоновото покритие – над бутилката.

7. Когато водата в дупката започне да се изпарява, тя ще се кондензира по вътрешната страна на найлона. Вдлъбнатината, образувана от камъка, ще насочи тази кондензация към гърлото на бутилката.

8. След шест часа ще разполагате с прилично количество питейна вода.