Изкуствените материали, които попадат в околната среда, представляват голямо предизвикателство. По-специално малките пластмасови частици могат да причинят непредвидими щети на природата. Но пластмасата не е само пластмаса: размерът и качеството играят важна роля. Да вземем за пример микропластмасата. Това понятие обхваща много хетерогенна съвкупност от частици. Те се различават по размер, форма, цвят, химичен състав, плътност и др. характеристики. Най-общото определение за микропластмаса е “синтетични полимерни частици с големина до 5мм“. Все повече се налага и понятието “нанопластмаса”. Тя е с размери ≤ 1 μm, което автоматично определя размерите на микропластмасата между 1 μm и 5 mm.

От край време учените се опитват да открият начин да се преборят с нея. И сега изследователи от Хонконг вероятно имат решение. Те създадоха нов начин за отстраняване на микропластмасата от околната среда посредством биофилми от микроорганизми. Представете си гигантски органични "килими" и няма да сгрешите. Първо, те улавят микропластмасата, а след това - могат да бъдат събрани и изпратени за рециклиране.

Учените са култивирали лабораторно бактерията Pseudomonas aeruginosa, за която е известно, че колонизира микропластмасата. Видът е доста често срещан и се адаптира добре към различна среда. Когато бактериите колонизирали микропластмаса в биореактор, учените забелязали, че малки частици пластмаса се струпват и образуват по-големи агрегати, които слизат в долната част на "килима".

"Това дава възможност за удобно махане на микропластмасата от биофилма, който иначе трудно би се разградил. Така микропластмасата може да бъде събрана за рециклиране" - обясни ръководителят на екипа Янг Лиу от Хонконгския политехнически университет.

Засега методът е показал висока ефективност в лабораторни условия. Той обаче трябва да бъде тестван и в реална среда. Веднъж щом това се случи, учените се надяват технологията да се използва в пречиствателни станции, където да улавя микропластмасата, преди да бъде отнесена в океана.