Делфините са известни със своята висока интелигентност. Ново изследване свърза техния интелект с “високо развит говорим език,” който силно напомня човешката комуникации.

Въпреки че е известно отдавна, че делфините комуникират помежду си, тази им способност не бе добре разбрана и изучена от науката.

Изследователи от природния резерват Карадаг във Феодосия, Крим вярват, че пулсациите, “почукванията” и подсвирванията, в комбинации от до пет “думи”, които издават делфините, се изслушват внимателно и ицзяло от другите, преди да отговорят.

“Реално, тази обмяна на звуци силно напомня на разговор между хора,” пише ученият Д-р Вячеслав Рябов в статията, публикувана в списанието Математика и Физика.

Д-р Рябов казва, че всяка пулсация, произведена от делфин е различна от другите по своето времетраене и по своите честоти.

“Затова ние може да приемем, че всяка звукова пулсация представлява фонема или дума от говоримия език на делфините. За съжаление говорът на делфините лежи отвъд времевите и честотните характеристики на звуците, които са възприемаеми от човека и затова не можем да го въприемем адекватно.”

Изследването е било проведено върху два възрастни черноморски делфина, мъжки на име Яша и женски на име Яна. Двойката е живяла 20 години в басейн с размери 27 на 10 метра и с дълбочина 4 метра.

Специална аудио система е записала звуковите обмени между делфините, без да се включват награди от храна.

“Анализите на множеството пулсации регистрирание по време на нашия експеримент показаха, че делфините се редуват в произвеждането на пакети от пулсации и не се прекъсват един друг, което ни дава основание да смятаме, че всеки от делфините изслушва пулсациите на дргия преди да отговори.”

“Този език показва всички важни черти на човешкия език, което свидетелства за високото им ниво на интелигентност и за наличието на съзнание. Имаме много сериозни основания да приемем, че техният език е високо развит говорим език, който прилича на човешкия език,” заключава Д-р Рябов.

Източник: Independent