Исландия се намира на границата между два континентални плочи. С други думи – напълно възможно е да се разходим по линията, разделяща две от най-големите земни маси на нашата планета.

Вдясно е Евразия. Вляво – Северна Америка.

Ако се озовете на това място, трябва да знаете, че две тектонски плочи под краката ви бавно, но сигурно разкъсват земята на две. С каква скорост? 2 см на година. С други думи – горе-долу със скоростта, с която израстват ноктите на пръстите ви.

Снимка: JoMo333 / Shutterstock

Това разкъсване води до образуването на огромно налягане и гигантски цепнатини. Магма от недрата на Земята може да изплува на повърхността и да запълни пролуките и да образува нова земна кора.

Източник: BBC