А ако всичко се е случило в бездните? Още от зората на живота на Земята морското биоразнообразие е еволюирало с кислород, идващ не само от атмосферата, но и от движението на континентите, предаде Франс прес, позовавайки се на ново проучване, публикувано в Nature.

Авторите му са успели, благодарение на триизмерни модели, да се върнат до най-ранните геоложки времена, за да проследят еволюцията на океаните в продължение на около 540 милиона години.

В началото на този период, наречен камбрий, се появяват първите сложни форми на живот - отвъд простите едноклетъчни организми, като трилобитите, морски членестоноги, които изчезват по време на едно от първите масови измирания.

"Основните организационни планове на живите организми, а именно животът, какъвто го познаваме днес, са се появили преди 500 милиона години", казва палеоклиматологът Александър Пол, изследовател от френския Национален център за научни изследвания (CNRS) в лабораторията Biogeosciences (Дижон) и водещ автор на изследването.

След това, по време на периода ордовик преди 460 милиона години, биоразнообразието преживява истинска експлозия. Това вероятно се дължи на насищането на водите с кислород, тъй като нивата му на концентрация правят тези места благоприятни за развитието на фауната, пише БТА. Общоприето е да се смята, че това "морско насищане" е резултат от промени в кислорода в атмосферата. Чрез усъвършенстването на няколко съществуващи климатични модела обаче Александър Пол и неговият екип откриват, че тези промени до голяма степен се дължат и на тектониката на плочите - движенията на реорганизация на положението на континентите.

Учените са направили числени симулации на океанските течения, модифицирани от тектониката на плочите, които разкриват "съществено разединение между насищането с кислород на повърхността и в дълбините на океана", обяснява изследователят. 

Моделът показва, че преди експлозията на биоразнообразието през периода ордовик дълбоките океански води са били слабо наситени с кислород, въпреки че концентрациите му в атмосферата вече са били сравнително високи. Това означава, че насищането на океанските дълбини с кислород е станало впоследствие чрез геоложкото движение на плочите, независимо от това, което се е случвало във въздуха.

Преди 540 милиона години суперконтинентът, който предшества Пангея, наречен Панотия, започва да се разпада. Чрез преконфигурации, продължили милиони години, нивата на кислород в океана са варирали, което вероятно е изиграло ключова роля в еволюцията на видовете.

Изследването е публикувано в Nature.