Шимпанзетата са безкористни и добросърдечни, когато стане нужда да се помогне на приятел в беда. Това са открили японски приматолози от Центъра за изучаване на приматите в град Инуяма.

За целите на експериментите си учените построили специална клетка. Тя била разделена на две помещения, свързани помежду си с малко прозорче. В едната половина от опитите стената между двете половини била прозрачна, а в другата – матова.

В едното помещение на клетката приматолозите настанили маймуна, снабдена с различни оръдия на труда. В другото пък въвели шимпанзе, запасено с вкусен плодов сок. За да го опита обаче, то се нуждаело от помощта на сламка или клечка, с каквито не разполагало.

Оказало се, че ако стената на клетката е прозрачна, приматът с инструментите, гледайки напразните опити на роднината си да си пийне от сока, веднага му подавал през прозорчето сламка. Ако стената била матова, маймуната последователно промушвала през прозорчето всичките си инструменти, докато посестримата й не откриела нужния.

Изследователите отбелязват, че при всички случаи маймуните помагали на приятелите си абсолютно безвъзмездно, а понякога и дори без да знаят, че на другарите им по клетка са нужни инструменти – те просто искали да споделят, каквото могат.