Китайски учени установиха още един факт в подкрепа на добротата и алтруизма. Те доказаха, че хората, които безвъзмездно помагат, изпитват по-малко болка, в сравнение с тези, които не проявяват съчувствие.
Учените правят опити с доброволци, от които става ясно, че алтруистичното поведение може да застави човек да се чувства добре и щастлив. Мозъкът му изработва определени химични вещества, които засилват чувството за благополучие. А сега учените установиха, че те потискат и чувството за болка.

Експериментът

При първия експеримент, доброволците трябвало да дарят кръв, за хора пострадали от земетресение. Всеки от тях оценявал степента на болка при убождане от иглата. След това ги помолили да кръводарят, без конкретен повод и отново да оценят болката.
Първата група доброволци, дарили  кръв заради бедствие, изпитвала по-малко болка в сравнение с другите.
При втория експеримент, изследователите помолили доброволците да дарят определена сума пари, за да помогнат на деца-сираци.

„Всеки от доброволците бил изследван с ядрено-магнитен резонанс, за да се оцени степента на болка при удар с ток. Тези, които са дарили пари, изпитвали по-малка болка в сравнение с тези, които са отказали помощ. Установихме, че колкото повече доброволците усещат, че дареното от тях, помага на сираците, толкова по-слабо мозъкът им реагира на шока“, обясняват учените.
Този експеримент потвърждава, че алтруистичното поведение не само подобрява самочувствието на хората, но и намалява степента на болка.

Източник: Новите родители