Дали движението с асансьора вреди повече на околната среда, зависи  от различни обстоятелства. Важно е колко хора има в кабината, какво е общото им тегло, дали се возят нагоре или надолу. От значение е дали асансьорът е хидравличен или електрически, едноскоростен или двускоростен.

Хидравличните асансьори, поставяни в сградите до седем етажа, имат нужда от много повече енергия, за да се изкачват, отколкото да слизат. Пътуванията им до партера са по-икономични. Особеното при тях е, че докато кабината пътува надолу, триенето на маслото при преминаването му през хидравличните клапани генерира топлина, с която впоследствие трябва да се справи системата за охлаждане на сградата.   

Електрическите асансьори се използват по-често във високите сгради. Те са по-разпространени в България и обикновено работят с противотежест. На единия край на въжето е закачена кабинката, на другия противотежестта. Масата й в общия случай е колкото тази на кабинката плюс 40% от капацитета й. Когато асансьорът е пълен, пътуването му от партера нагоре изисква значително количество енергия, тъй като кабината с пътниците тогава тежи много повече от противотежестите. Затова

пълната кабина във висока офис сграда

консумира много повече енергия, когато се изкачва, отколкото когато слиза. При празната кабина е обратно - надолу харчи повече енергия, отколкото нагоре. Асансьорът изразходва най-малко ток, когато кабината е 40% пълна, т.е. когато се получава перфектен баланс с противотежестите.