Много служители в големи офис комплекси всяка сутрин изкачват стъпалата до етажа на своята фирма, убедени, че усилията им са полезни както за здравето им, така и за околната среда. Голяма част от по-мързеливите им колеги ги гледат с насмешка, коментирайки, че по този начин човек може да отслабне, но не и да спаси планетата. Асансьорите изразходват електроенергия, чието производство коства загубата на невъзобновяеми природни ресурси и замърсява околната среда. Дали обаче заместването на този разход със собствените физически усилия е по-екологичният вариант? Кой от двата начина за придвижване е по-безвреден за природата, зависи от спецификата на асансьорните машини и поведението на големите групи от хора.

Преди малко повече от година финландският производител на асансьори Kone публикува данните от проучване, което сочи, че сградите акумулират около 40% от световните енергийни нужди, а асансьорите - към 10% от консумацията на електроенергия във всяко здание. По данни на същата компания традиционният хидравличен асансьор, функциониращ в триетажна офис сграда,

използва 3800 kWh за година.

Това е горе-долу толкова, колкото разходва един средностатистически американски дом за четири месеца. Електрически асансьор в 10-етажна сграда гори 5,5 пъти повече енергия, а в 30-етажна  - 11 пъти повече.

Като гледаме тези цифри, наистина - ако всеки способен да изкачва стълбите започне да използва тях вместо асансьора, потреблението на енергия в сградите значително ще спадне и вредата за природата ще намалее. Особено ако отказът да се използва асансьор стане системно поведение на голям брой хора.

От друга страна обаче, когато изкачваме стъпалата, тялото ни изразходва девет пъти повече физическа енергия, отколкото ако стоим прави в асансьора. Значи

консумацията на храна и вода от всеки, щурмуващ стълбите, ще нарасне.

По този начин ще се покачи разходът на естествени продукти, горива и опаковъчни материали, като природата отново ще бъде ощетена.

Дали движението с асансьора вреди повече на околната среда, зависи  от различни обстоятелства. Важно е колко хора има в кабината, какво е общото им тегло, дали се возят нагоре или надолу. От значение е дали асансьорът е хидравличен или електрически, едноскоростен или двускоростен.

Хидравличните асансьори, поставяни в сградите до седем етажа, имат нужда от много повече енергия, за да се изкачват, отколкото да слизат. Пътуванията им до партера са по-икономични. Особеното при тях е, че докато кабината пътува надолу, триенето на маслото при преминаването му през хидравличните клапани генерира топлина, с която впоследствие трябва да се справи системата за охлаждане на сградата.   

Електрическите асансьори се използват по-често във високите сгради. Те са по-разпространени в България и обикновено работят с противотежест. На единия край на въжето е закачена кабинката, на другия противотежестта. Масата й в общия случай е колкото тази на кабинката плюс 40% от капацитета й. Когато асансьорът е пълен, пътуването му от партера нагоре изисква значително количество енергия, тъй като кабината с пътниците тогава тежи много повече от противотежестите. Затова

пълната кабина във висока офис сграда

консумира много повече енергия, когато се изкачва, отколкото когато слиза. При празната кабина е обратно - надолу харчи повече енергия, отколкото нагоре. Асансьорът изразходва най-малко ток, когато кабината е 40% пълна, т.е. когато се получава перфектен баланс с противотежестите.