Форт Браг Бийч или просто “Стъкленият плаж” е един от най-странните брегове на Земята. Той се намира в MacKerricher State Park, в близост до военната база на Форт Браг, Калифорния, САЩ.

Плажът е известен с малките стъклени парчета, които покриват целия бряг. Тези красиви стъклени късове са били формирани от водата и пясъка от отпадъци. За съжаление повечето плажове в тази част на САЩ са сериозно
замърсени заради изхвърлянето на отпадъци в океана. Въпреки това, това място е приятно изключение.

 Около 40 години са били необходими за образуването на „стъкления” плаж. А на природата ще бъдат нужни от 500 до 1000 години, за да рециклира отпадъците.

Gallery

Guliver / iStock

Gallery

Guliver / iStock

Gallery

Guliver / iStock

Gallery

Guliver / iStock

Gallery

Guliver / iStock