„В никое друго време (в сравнение с есента) Земята не позволява да бъде вдишана с едно ухание – узрялата Земя; ухание, което по никакъв начин не отстъпва на аромата на морето, горчиво, когато се доближава до вкусването, и по-медоносно сладко, когато усещаш, че докосва първите гласни струни. Съдържащо дълбочина вътре в себе си, тъмнина, почти наподобяваща гроб."

Райнер Мария Рилке - австрийски поет, смятан за един от най-значимите творци на поезия от края на XIX и началото на XX век. Из „Писма до Сезан“.