Добри новини! Броят на планинските горили, които живеят на свобода, започна малко по малко да се увеличава благодарение на успешно проведените кампании за съхраняване на вида им.

Преди броени дни Международният съюз за защита на природата (IUCN) обяви, че тези животни вече не са „критично застрашени“, а само „застрашени“. Техният брой вече е над 1000. Това е най-високата бройка, отчитана от учените до момента.

Не трябва да забравяме обаче, че планинските горили продължават да са застрашени и програмите по съхранението им не трябва да спират.

Според д-р Лиз Уилямсън от IUCN ключови фактори като „ограничаването на броя на туристите и предотвратяването на какъвто и да било близък контакт с хората“ са особено важни за бъдещето на тези животни.


Снимка: GUDKOV ANDREY / Shutterstock

Планинските горили (Gorilla beringei beringei) са един от общо двата подвида източни горили (Gorilla beringei). През 2008 г. броят им падна до 680 заради дейности като бракониерство.

Благодарение на взетите мерки обаче, на Земята вече има над 1000. Подобно постижение е било възможно заради множеството усилия, положени от специалистите. Така например ветеринари често са помагали, като са премахвали капани в естествения хабитат на животните. Те дори са патрулирали в районите, за да прогонват потенциалните бракониери.

Кои други животни са застрашени от изчезване? Международният съюз за защита на природата пусна своя обновен Червен списък, който можете да разгледате тук.

Gallery
Статутът на сивия кит също е променен от "критично застрашен" на "застрашен".

Снимка: Joe Morris 917 / Shutterstock