Горилите (Gorilla) са най-големият род човекоподобни маймуни Съществуват два вида: обикновена горила (Gorilla gorilla) и планинска горила (Gorilla berengei). Те са най-големите и най-силните човекоподобни маймуни, обитаващи планетата ни. Двата вида горили живеят пространствено разделени един от друг в Централна Африка.

Масата им е внушителна, като мъжките достигат до 300 кг, а женските – до 120.

Тялото на горилите е мускулесто, нямат опашка. Мъжките са високи между 1.5 и 2 м., а женските – между 1.2 и 1.5 м. Размахът на ръцете е впечатляващ – при мъжките достига до цели 3 м. С ширина на раменете над 1 м, те са истински културисти, притежаващи 10 пъти повече сила от един добре трениран спортист. Още нещо – тези примати са в състояние да прегризат със зъби 5-6-сантиметров клон.

По строеж мозъкът на горилите е най-близък до човешкия. Повечето са вегетарианци и са приятелски настроени, тихи и спокойни, същества, а лошото си име на зверове дължат на някои холивудски продукции и неопитни изследователи.

Когато се чувстват застрашени, горилите шумят, тропат и показват превъзходство, но почти никога не прибягват до агресия и не влизат в сблъсък с други животни. 

Хълцат, когато са щастливи.