Разнообразната окраска върху крилата на пеперудите е резултат от плътно подредените една до друга микроскопични люспи с разнообразни цветове. Те са изключително малки и приличат на цветен прашец. При някои видове на места тези люспи липсват и там

може да се види прозрачната, почти восъчна ципа на крилата.

Люспите имат разнообразна форма и цвят. Понякога те оформят удивителни разноцветни композиции или преливания на цветовете. Съществуват и така наречените „оптични” люспи. Те имат сложна форма и гледани под определен ъгъл на осветяване „променят” цвета си точно като микроскопични призми, които пречупват светлината и се оцветяват в разноцветни ивици. По този начин повърхността на крилата придобива специфична иризация. Това явление е разпространено най-вече при тропическите представители на групата.

В България също има няколко вида, при които може да се види тази иризация. Най-ясно изразена е при пеперудите апатура. В страната ни са известни 3 вида апатури. Крилата им имат кадифен кафяв или почти черен основен цвят с по-светли петна.

Само мъжките индивиди имат оптически люспи

и наблюдавани под определен ъгъл, повърхността на крилата им става синя до пурпурно лилава. При женските цветът остава непроменяем. Тези интересни насекоми обитават речните долини и проломи и макар и рядко, може да се видят почти в цялата страна.

Но разнообразието при пеперудите не се изчерпва с цветните ефекти. Формата и големината на крилата също имат най-различни вариации. Видът лястовича опашка е получил това име заради характерните издължени израстъци на задните си крила. Когато насекомото е в покой, те имат форма, характерна за опашката на лястовица. Ефектът се подсилва и от клиновидните тъмни ивици върху светлия, бледожълт основен цвят на крилата.

Още един елемент от птичето оперение намираме и при най-голямата българска пеперуда – голямото нощно пауново око. С разперени крила някои екземпляри достигат до 14 см. На всяко крило тази пеперуда притежава по едно кръгло петно, наподобяващо характерните „очи” от опашните пера на мъжкия паун.

Но нощното пауново око е любопитно и с още един факт. Тези пеперуди

нямат устен апарат и не се хранят.

Единствената енергия, която ги поддържа жизнени, е натрупана, докато пеперудата е била гъсеница. По тази причина животът им продължава съвсем кратко (от няколко дни до няколко седмици) и единствената цел е размножаването и оставянето на поколение.

Gallery
Фердинандова пеперуда

Снимка: Ondrej Prosicky / Shutterstock

Gallery
Синевка

Снимка: MarekKijevsky / Shutterstock

Gallery
Голямо нощно пауново око

Снимка: Bildagentur Zoonar GmbH / Shutterstock

Gallery
Балкански тарукус

Снимка: alslutsky/ Shutterstock

Gallery
Еребиа

Снимка: Myroslav Vydrak / Shutterstock