Яйцата на птиците имат голямо разнообразие по отношение на своята форма и размери. Но класическите издължени яйца, които имат връх от едната страна и са силно заоблени от другата имат поне една доста проста и интуитивна характеристика, която може да ви изненада. Те пасват много добре в тела с перфектна аеродинамична форма.

Учените са достигнали до това заключение след множество анализи на десетки хиляди снимки на яйца от всякакви видове птици. Очевидно е, че яйцата на птиците не просто не са идеално сферични, а и често са доста различни от сферата. Съвсем отделно, яйцата на птиците са различават значително и помежду си – различните видове птици имат яйца с много различна форма и размери.  Още Аристотел е знаел, че ако пиленцето в яйцето е женско върхът на яйцето бил по-остър.

Екипът от учени е установил, че съществуват корелации между разнообразната морфология на яйцата и множеството други характеристики на птиците. Според учените, след внимателен анализ на всички характеристики, които са били взети под внимание, водещата причина за формата на яйцата е полетът на птиците. Оказало се, че птиците, които са много добри летци систематично снасят яйца, които са асиметрични или с елипсовидна форма.

Източник: Science Alert