Птицата, която може да се похвали, че снася най-много яйца, е яребицата.

Яребицата е птица от семейство Фазанови (Phasianidae), която се среща и на територията на България. Обитава открити местности, често засети със земеделски култури и люцерна.

В рамките на два дни яребицата може да снесе до 20 яйца, понякога 23. Яйцата са с големина 3.5 на 2.7 см и тежат приблизително 13-14 грама. Едва след като е снесено и последното яйце, женската започва да мъти. Това занимание продължава около 25 дни.

Една женска може да мъти до 18-19 яйца, които често са разположени едно над друго. Тя е толкова отдадена на това занимание, че често става жертва на хищници, машини или хора, тъй като понякога не излита, докато не я пипне човек. Женската защитава смело, самоотвержено и упорито яйцата и малките от всеки възможен неприятел, като го напада или се преструва на ранена, за да му отвлече вниманието.

Това е и причината яребиците да снасят толкова много яйца – още през първите седмици стават жертва на неприятели.

Любопитен факт е, че при яребиците се наблюдава явлението импринтинг (механизъм, благодарение на който впечатления и образи, възприети в определен критичен или ранен период на развитие, остават трайно фиксирани в паметта) и са способни да се привържат към човек или всеки, който се е погрижил за излюпването им, в случай че яйцата са били излюпени в инкубатор или са били подложени под друга птица. Ако по някаква причина майка им изчезне, малките писукат до изтощение, за да я привлекат, което прави трудно отглеждането на малки пиленца от човек, след като са били с майка си известно време.