Ако решите да построите сал, къде бихте поставили малките си, пита io9? Бихте ли ги сложили в средата на сала, за да ги предпазите? Може би около основата, за да му помагат да се държи на повърхността?

Всичко зависи от това дали сте мравки или не.

Много видове мравки строят своеобразни салове, за да прекосят водни пространства, и нова научна разработка изучава специално начина, по който се позиционират представителите на различните касти в мравешката йерархия. Учените очаквали, че мравките ще поставят най-важните и уязвими членове на общността си в средата, за да ги предпазят.

Вместо това обаче те установили, че мястото на най-младите мравки е в основата на сала, въпреки че имало достатъчно възрастни, които да ги държат извън водата. Защо е така?

От една страна, учените установили, че смъртността при такива конструкции е доста ниска, което означава, че дори когато са потопени за дълъг период от време, младите не са изложени на опасност. Освен това младите изглеждали по-активни и силни от старите, което подсказва за използването им като носител и двигател на конструкцията. Друго обяснение пък е свързано с това, че е важно голяма част от възрастните да бъдат над водата така, че когато салът достигне заветния бряг, те бързо да се възстановят и да се върнат на работа, докато малките се възстановяват от водното приключение.